CSU600A-AT – Strömaggregat

CSU600A-AT – Strömaggregat

• CSU600A – Strömaggregat

Dessa högströmsaggregat har i huvudsak två användningsområden. Det första är primärprov av reläskydd. Primärprovet visar om alla delar i säkerhetssystemet fungerar väl tillsammans inom den föreskrivna tiden under driftriktiga former.
Det andra användningsområdet är provning av maximalström för lågspänningsbrytare och överströmsutlösare
För mer information se www.megger.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.