FREJA 300 – Reläprovningsinstrument

FREJA 300 – Reläprovningsinstrument

FREJA 300 är ett datorstyrt reläprovnings- och simuleringssystem.
(FREJA 300 väger endast 15 kg.) Den robusta hårdvaran är gjord för arbete ute på
fältet inom ett brett temperaturområde. Tillsammans med den intelligenta mjukvaran
gör man snabbt prov, simuleringar och analyser för skydd av kraftsystem.

FREJA kan användas antingen med PC och FREJA Win, eller utan PC (fristående) i
Local mode.
De genererade värdena mäts och visas på den inbyggda displayen.
De mycket noggranna (typiskt 0,01%) analoga lågnivåingångarna är utformade för
signaler från mätvärdesomvandlare. Högnivåingångarna kan användas som en
vanlig volt- och amperemeter.

FREJA 300 kan generera 4*150 V (82 VA) och 3*15 A (87 VA),
eller sex strömmar med den externa förstärkaren CA3 (extra tillbehör).
Varje utgång kan varieras individuellt och upp till fem frekvenser (övertoner) kan
överlagras i amplitud och fas. Både statiska och dynamiska prov kan utföras, som
t.ex. generering av ”felaktigt” och ”friskt”, samtidig ändring (rampning) av
flera storheter och redigering av vågformer.

FREJA 300 kan också användas som en störsimulator och skapa och generera
simulerade störningar eller importera inspelade störningar från t.ex.
EMTP- eller COMTRADE-filer (och editera vågformerna) genom att använda
störsimulatorprogrammet FREJA SIM. Med den inbyggda likströmskällan kan du mata
reläskyddet.

För mer information se www.megger.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.