Metriso 5000A – Isolationsresistansmätare

Metriso 5000A – Isolationsresistansmätare

Testinstrument för skadefri mätning av isolationsmotstånd i maskiner och anläggningar, transformatorer, kablar etc. upp till 5000 V
Bärbart mätinstrument med analog, logaritmisk display
Mätning av isolationsmotstånd inom ett brett mätområde 10 kΩ…1 TΩ
Spänningsmätning och urladdning av kapacitansobjekt upp till 2000 V
Guard-anslutning för eliminiering av ytström
Batteri- eller ackumulatordrift

För mer information se www.elfa.se

Bookmark the permalink.

Comments are closed.