MOM2 – Handhållen Mikroohmmeter

MOM2 – Handhållen Mikroohmmeter

• Upp till 220 A
• Batteridriven
• Låg vikt – 1 kg
• Mätområde: 1 μΩ till 1000 mΩ
• Bluetooth® PC-kommunikation
• Säker provning – DualGround™
• Följer IEEE- och IEC-standarder

MOM2 har designats för att mäta på samtliga typer av förekommande högtrömsskarvar. Den har konstruerats med hänsyn till säkerhet, lättanvändhet och mångsidighet. Det mest revolutionerande med MOM2 är dess vikt och det faktum att vikten ger möjlighet att helt förändra arbetssättet med motstånds-mätning av högströmsskarvar. Med ett sant handhållet och portabelt instrument kan man nu med lätthet bära instrumentet under mätning direkt vid mätobjektet, oberoende av nätspänningsmatning. Detta minskar kraven på kabellängder, vilket i sin tur ytterligare minskar totalvikten av instrument med tillbehör.

För mer information se www.megger.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.