Fluke I200s – Strömtång

Fluke I200s – Strömtång

Mätområde AC ampere 0.1…24 AAC
0.5…200 AAC
Mätonoggrannhet AC ampere 1.5% +0.5 A
Frekvensområde 40 Hz…10 kHz
Maximal ledardiam 20 mm
Utnivå 100 mV/A
10 mV/A
Utgångskabel 2,5 m, BNC-stickpropp
Säkerhet enl EN61010-2 CAT III 600 V
Beskrivning Växelströmtång 20/200 A

För mer information se www.fluke.se

Bookmark the permalink.

Comments are closed.